#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Podstawy technologii chemicznej i inżynierii reaktorów, część 2
Chemia

Alejski Krzysztof (red.)
Wiśniewski Maciej (red.)

Opracowanie dotyczy: zastosowania jonitów do separacji i katalizy (zastosowania jonitów w przemyśle), wybranych procesów chemicznych, zastosowania ekstrakcji do usuwania jonów metali (podstawowe pojęcia dotyczące ekstrakcji; ekstrahenty kwasowe; ekstrahenty zasadowe; ekstrahenty solwatujące (neutralne); wyznaczanie składu kompleksu w fazie organicznej; ekstrakcja wielostopniowa), wybranych procesów katalitycznych w przetwórstwie paliw (kataliza; przerób ropy naftowej i otrzymywanie paliw płynnych). Po każdym rozdziale zamieszczone są przykłady ćwiczeń.

Indeks: ISBN 978-83-7775-452-8
Rok wydania: 2017
Wydanie: II rozszerzone
Status: dostępna
Stron: 162