#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Efektywna dostępność w zagadnieniach modelowania pól komutacyjnych
Telekomunikacja

Stasiak Maciej

W książce omówiono podstawy teorii ruchu, tj. modele strumieni zgłoszeń i procesów obsługi w systemach telekomunikacyjnych oraz wiązek, zagadnienia modelowania wiązek w systemach z ruchem zintegrowanym, a także dwa najbardziej znane analityczne modele pól komutacyjnych. Zaprezentowano koncepcję pojęcia efektywnej dostępności, a następnie przedstawiono analizę porównawczą najważniejszych modeli pól komutacyjnych, opracowanych na podstawie tej koncepcji, m.in. metody CIRB, CLIGS-A, CLIGS-B, PPL, PPLM, MRS, MB. Omówiono modelowanie wielousługowych pól komutacyjnych obsługujących ruch zintegrowany w węzłach wąsko- i szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych oraz koncepcję pola ekwiwalentnego. Zaprezentowano rodzinę modeli wynikających z takiego podejścia, tj. modele podstawowe PGBMT, PPBMT i PPD, modele pól z rezerwacją przepływowości w łączach wyjściowych i międzysekcyjnych oraz modele pól komutacyjnych z komutacją rozgałęźną.

Indeks: ISBN 83-7143-361-1
Rok wydania: 2005
Wydanie: I
Status: nakład wyczerpany
Stron: 260