#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości
Ekonomia

Łuczka Teresa (red.)

Publikacja jest prezentacją różnorodnych zagadnień związanych z małą i średnią przedsiębiorczością. Kolejne rozdziały poświęcono problematyce demografii przedsiębiorstw, barierom rozwoju MSP w Polsce, związkom między małą i średnią przedsiębiorczością a kapitałem społecznym, gospodarce finansowej MSP (finansowaniu powstawania przedsiębiorstw, rozwojowi tego sektora w Wielkiej Brytanii, konsekwencjom ekonomicznym podatku VAT), potencjałowi innowacyjnemu MSP, roli Internetu jako narzędzia promocji małych firm oraz związkom między jakością procesów wytwórczych a kompetencjami pracowników. Książka może być przydatna między innymi dla słuchaczy kursu ekonomika i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem oraz dla studentów przygotowujących prace dyplomowe i magisterskie z zakresu małej i średniej przedsiębiorczości.

Indeks: ISBN 978-83-7143-285-9
Rok wydania: 2007
Wydanie: II poprawione rozszerzone
Status: dostępna
Stron: 240