#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Podstawy inżynierii ruchu i wymiarowania sieci teleinformatycznych
Telekomunikacja

Głąbowski Mariusz
Hanczewski Sławomir
Stasiak Maciej
Zwierzkowski Piotr

Podręcznik jest pierwszym w Polsce tak obszernym opracowaniem na temat inżynierii ruchu i wymiarowania sieci. W kolejnych rozdziałach omówiono: podstawy teorii ruchu; najważniejsze rozkłady zajętości wiązek w systemach z ruchem jednousługowym; modelowanie systemów z przelewem ruchu; najbardziej znane analityczne modele pól komutacyjnych; koncepcję modelu efektywnej dostępności; zagadnienia modelowania wiązek w systemach z ruchem zintegrowanym; sposoby wymiarowania wiązek sieci szerokopasmowych; modele węzłów transmisyjnych w sieciach pakietowych.

Indeks: ISBN 978-83-7143-318-4
Rok wydania: 2009
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 300