#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Managing Enterprises. Social aspects
Inżynieria zarządzania

Kałkowska Joanna
Włodarkiewicz-Klimek Hanna (red.)

Książka prezentuje zagadnienia związane z szeroko rozumianym zarządzaniem przedsiębiorstwem szczególnie akcentując aspekty społeczne. Zagadnienia te dotyczą między innymi koncepcji przedsiębiorstwa zwinnego w ujęciu klasycznym a także społecznej odpowiedzialności biznesu wobec pracowników przedsiębiorstwa zwinnego, kształtowania funkcji personalnej przedsiębiorstw w warunkach gospodarki wiedzy, wewnętrznej tożsamości organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz doskonalenia modelu współpracy przedsiębiorstw. Poruszana w książce problematyka cechuje się oryginalnością w podejściu do rozwiązywanych problemów a zaprezentowana wiedza będąca efektem prac naukowo-badawczych poszczególnych autorów może być użyteczna dla wszystkich osób zainteresowanych omawianą w książce problematyką.

Indeks: ISBN 978-83-7143-869-1
Rok wydania: 2009
Wydanie: I
Status: nakład wyczerpany
Stron: 86