#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów
Budownictwo

Dębiński Janusz
Grzymisławska Justyna

Skrypt przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia na kierunku budownictwo. Omówiono w nim ćwiczenia laboratoryjne realizowane w ramach wytrzymałości materiałów. Założono, że czytelnik zna metody wyznaczania wykresów sił przekrojowych w płaskich układach prętowych i potrafi wyznaczyć podstawowe charakterystyki geometryczne przekroju pręta. Skrypt podzielono na dwie części. W części pierwszej zawarto podstawowe wiadomości konieczne do przeprowadzenia danego ćwiczenia laboratoryjnego. Część drugą stanowi aneks, w którym znajdują się materiały pomocne przy wykonaniu ćwiczenia laboratoryjnego i przy opracowaniu jego wyników.

Indeks: ISBN 978-83-7775-440-5
Rok wydania: 2016
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 276