#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Wydawnictwo

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej (WPP) powołano w 1957 roku. Od momentu powstania służymy nauce polskiej, a w szczególności technicznej społeczności akademickiej naszego miasta i Wielkopolski. Publikujemy książki: dydaktyczne (skrypty, podręczniki), naukowe (rozprawy habilitacyjne, monografie, zeszyty naukowe, materiały konferencyjne) i inne, takie jak katalogi, informatory itp.

Autorami naszych książek są przede wszystkim pracownicy naukowi Politechniki Poznańskiej, chociaż chętnie współpracujemy z autorami z innych uczelni.

Wydawnictwo cieszy się dużą renomą w naukowym środowisku nie tylko Wielkopolski. Jesteśmy znani w kraju i poza jego granicami.

Uczestniczymy od kilkunastu lat w krajowych i zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych. Naszymi stoiskami interesują się zwiedzający i kupujący.

Wydawnictwo należy do Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, co sprzyja nie tylko wymianie doświadczeń, zapoznawaniu się z najnowszymi tendencjami w zakresie edycji, ale również szerokiemu propagowaniu naszych książek podczas wystaw organizowanych przez to Stowarzyszenie.

Dzięki Stowarzyszeniu nasze publikacje trafiły do bibliotek: Uniwersytetu im. T. Szewczenki we Lwowie, Uniwersytetu Wileńskiego, Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, Uniwersytetu Kijowsko-Mohylańskiego i Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie, Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum w Watykanie, Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, Uniwersytetów w Madrycie i Monachium a także w Paryżu i Londynie

Wysoki poziom edytorski Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej zawdzięcza doświadczonemu zespołowi redakcyjnemu, jego aktywnej współpracy z autorami i najlepszymi drukarniami.

50-letnia tradycja, dobre zaplecze kadrowe i technologiczne oraz osiągnięcia sprawiają, że Wydawnictwo jest prężną i cenioną jednostką, której warto powierzyć owoce pracy twórczej i naukowej w celu upowszechnienia. 

Wszystkie prawa do naszych publikacji są zastrzeżone. Utwory w całości ani we fragmentach nie mogą być powielane ani rozpowszechniane za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.  

Sprzedaż książek Wydawnictwa prowadzą Poznańska Księgarnia Akademicka, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań, tel. + 48 61 665-2324, e-mail: politechnik@politechnik.poznan.pl.
oraz Księgarnia Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. Powstańców Wlkp 16,  61-895 Poznań, tel. +48 61 854 31 48, faks + 48 61 854 31 47.