#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Horst Wiesława
Ergonomia w zarządzaniu bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy | Wiedza dla gospodarki
Horst Wiesława
Horst-Kończal Maria K.
horstkonczalergonomia.jpg
ISBN 978-83-7775-221-0
Rok wydania: 2013
Status:
Stron: 131
Zarządzanie uciążliwością i bezpieczeństwem pracy | Wiedza dla gospodarki
Dahlke Grzegorz
Górny Adam
Horst Wiesława
dahlke.jpg

Rok wydania: 2013
Status:
Stron: 118
Wprowadzenie do diagnozowania sposobu wykonywania pracy. Wybrane zagadnienia fizjologii, biomechaniki i antropometrii | Wiedza dla gospodarki
Horst Wiesława
horst wprowdo diagn.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐136‐7
Rok wydania:
Status:
Stron: 90
Wprowadzenie do programu ergonomicznego | Wiedza dla gospodarki
Horst Wiesława
Horst-Kończal Maria K.
wprdoprogrergono.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐209‐8
Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 72
Wprowadzenie do programu ergonomicznego | Horst Wiesława
Horst-Kończal Maria K.
wprdoprogrergono.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐209‐8
Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 72
Diagnozowanie sposobu wykonywania pracy. Zagrożenia ergonomiczne | Wiedza dla gospodarki
Horst Wiesława
horst diagn.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐126‐8
Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 116
Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Wybrane problemy | Inżynieria zarządzania
Horst Wiesława
Marcinkowski Jerzy S.
problemy bezpieczeńśtwa.jpg
ISBN 978-83-7775-299-9
Rok wydania: 2014
Status: nakład wyczerpany
Stron: 124
Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zasady i wymagania związane z materialnym środowiskiem pracy | Inżynieria zarządzania
Dahlke Grzegorz
Górny Adam
Horst Nikodem
Horst Wiesława
Horst Witold
Horst-IV.JPG
ISBN 978-83-7143-973-5
Rok wydania: 2011
Status: dostępna
Stron: 158
Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zasady i wymagania związane z odbiorem i przetwarzaniem bodźców | Inżynieria zarządzania
Dahlke Grzegorz
Górny Adam
Horst Nikodem
Horst Wiesława
Horst Witold
Korchut Wojciech
Horst-III.JPG
ISBN 978-83-7143-972-8
Rok wydania: 2011
Status: dostępna
Stron: 94
Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zasady i wymagania związane z indywidualnymi cechami człowieka | Inżynieria zarządzania
Horst Nikodem
Horst Wiesława
Horst-II.JPG
ISBN 978-83-7143-971-1
Rok wydania: 2011
Status: dostępna
Stron: 156