#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Pawłowski Edmund
Dostosowanie systemów zarządzania przedsiębiorstw do warunków | Ekonomia
Kałkowska Joanna
Pawłowski Edmund
Trzcieliński Stefan
Włodarkiewicz-Klimek Hanna
trzcielinski.jpg
ISBN 978-83-7775-361-3
Rok wydania: 2016
Status: dostępna
Stron: 272
Przedsiębiorstwo międzynarodowe | Wiedza dla gospodarki
Branowski Mariusz
Pawłowski Edmund
Trzcieliński Stefan
przed miedzyna.jpg
ISBN 978-83-7775-312-5
Rok wydania: 2013
Status:
Stron: 170
Procesowa orientacja przedsiębiorstwa | Wiedza dla gospodarki
Adamczyk Marek
Pawłowski Edmund
Trzcieliński Stefan
trzcielinski.jpg
ISBN 978-83-7775-259-3
Rok wydania: 2013
Status:
Stron: 121
Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy | Wiedza dla gospodarki
Kałkowska Joanna
Pawłowski Edmund
Włodarkiewicz-Klimek Hanna
Włod Klimek.jpg
ISBN 978-83-7143-273-9
Rok wydania: 2013
Status:
Stron: 132
Optymalizacja systemów w procesach produkcyjnych | Wiedza dla gospodarki
Pawłowski Edmund
optymalizacja.jpg
ISBN 978-83-7775-131-2
Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 66
Zarządzanie przedsiębiorstwem. Funkcje i struktury | Wiedza dla gospodarki
Pawłowski Edmund
Trzcieliński Stefan
zarz_przeds funkcje i struktury.jpg
ISBN 978-83-7143-968-1
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 149
Projektowanie biznesu i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych | Wiedza dla gospodarki
Jastrząb Tomasz
Pawłowski Edmund
Pawłowski Krystian
Trzcieliński Stefan
projektowanie biznesu.jpg
ISBN 978‐83‐7143‐965‐0
Rok wydania: 2010
Status:
Stron: 81
Metody i narzędzia. Lean Manufacturing. Materiały dydaktyczne | Wiedza dla gospodarki
Pawłowski Edmund
Pawłowski Krystian
Trzcieliński Stefan
metodyinarzedzi.jpg
ISBN 978-83-7143-916-2
Rok wydania: 2010
Status:
Stron: 45
Zarządzanie strategiczne. Metody analizy strategicznej z przykładami | Wiedza dla gospodarki
Kałkowska Joanna
Pawłowski Edmund
Trzcielińska Jowita
Trzcieliński Stefan
Włodarkiewicz-Klimek Hanna
zarz strat.jpg
ISBN 978-83-7143-919-0
Rok wydania: 2010
Status:
Stron: 155
Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania | Wiedza dla gospodarki
Adamczyk Marek
Jurga Aleksander
Kałkowska Joanna
Pawłowski Edmund
Włodarkiewicz-Klimek Hanna
psiz.jpg
ISBN 978-83-7143-901-8
Rok wydania: 2010
Status:
Stron: 132