#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Mazur Anna
Zarządzanie jakością | Wiedza dla gospodarki
Gołaś Hanna
Mazur Anna
zarzadzaniejakoscia.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐094‐0
Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 164
Wdrażanie systemu zarządzania jakością | Wiedza dla gospodarki
Gołaś Hanna
Mazur Anna
golas mazur wdrazanie.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐016‐2
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 115
Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością | Wiedza dla gospodarki
Gołaś Hanna
Mazur Anna
mazur.jpg
ISBN 978-83-7143-908-7
Rok wydania: 2010
Status:
Stron: 113