#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Fertsch Michał
Moduły systemów informatycznych zarządzania | Wiedza dla gospodarki
Fertsch Marek
Fertsch Michał
fertsch moduly.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐081‐0
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 88