#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Marek Goliński
Zarządzanie nowym produktem | Wiedza dla gospodarki
Marek Goliński
zarzadzanienowymproduktem.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐135‐0
Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 84