Spektroskopia ciała stałego

Spektroskopia ciała stałego
ISBN
83-7143-403-0
Rok wydania: 
2001
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
206

W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące badań właściwości spektroskopowych ciał stałych i ciekłych kryształów, zarówno w zakresie podstaw teoretycznych jak i opisu metod doświadczalnych wykorzystywanych w tych badaniach. Omówiono ramanowskie rozpraszanie światła, badanie właściwości sprężystych i elastooptycznych ciał stałych metodą brillounowskiego rozpraszania światła, luminescencję ciał stałych, wykorzystanie metod spektroskopii optycznej do badania uporządkowania molekularnego w jednoosiowych fazach ciekłokrystalicznych, spektroskopię tunelową oraz skaningową mikroskopię tunelową.