#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Inżynieria zarządzania
Innowacyjność i innowacje. Podstawy, uwarunkowania i rozwijanie | Inżynieria zarządzania
Kłos Zbigniew
klos-innowacyjnosc.jpg
ISBN 978-83-7775-476-4
Rok wydania: 2017
Status: dostępna
Stron: 252
Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia i ochrona własności intelektualnej | Inżynieria zarządzania
Tytyk Edwin
Clipboard01.jpg
ISBN 978-83-7775-468-9
Rok wydania: 2017
Status: dostępna
Stron: 152
Absolwent uczelni – pracownik wiedzy w procesie rozwoju. Perspektywa jednostki i organizacji | Inżynieria zarządzania
Bartkowiak Grażyna
Krugiełka Agnieszka
krugielka.jpg
ISBN 978-83-7775-453-5
Rok wydania: 2017
Status: dostępna
Stron: 142
Międzynarodowe stosunki gospodarcze | Inżynieria zarządzania
Bartkiewicz Przemysław (red.)
msg.jpg
ISBN 978-83-7775-432-0
Rok wydania: 2016
Status: dostępna
Stron: 163
Przedsiębiorczość kobiet. Wybrane aspekty ekonomiczne i psychokulturowe | Inżynieria zarządzania
Siemieniak Paulina
Łuczka Teresa
siemieniak.jpg
978-83-7775-431-3
Rok wydania: 2016
Status: dostępna
Stron: 142
Ergonomia a poznanie. Odniesienia metodologiczne | Inżynieria zarządzania
Jabłoński Jan
jablonskiergapozn.jpg
ISBN 978-83-7775-417-7
Rok wydania: 2016
Status: dostępna
Stron: 196
Kryteria brzegowe implementacji systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej | Inżynieria zarządzania
Misztal Agnieszka
misztal_kr.jpg
ISBN 978-83-7775-390-3
Rok wydania: 2015
Status: nakład wyczerpany
Stron: 191
Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce | Inżynieria zarządzania
Józef Frąś
frąś jpg.jpg
ISBN 978-83-7775-367-5
Rok wydania: 2015
Status: dostępna
Stron: 415
Współczesne formy komunikowania oraz kreowania wizerunku firmy i przedsiębiorcy | Inżynieria zarządzania
Badzińska Ewa
Gołata Krzysztof
Szczepański Marek
badzinska_wspolczesne.jpg
ISBN 978-83-7775-384-2
Rok wydania: 2015
Status: dostępna
Stron: 122
Makroergonomia w projektowaniu systemów pracy i jakości życia | Inżynieria zarządzania
Jasiak Aleksandra
Clipboard01.jpg
ISBN 978-83-7775-375-0
Rok wydania: 2015
Status: nakład wyczerpany
Stron: 130