#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Inżynieria zarządzania
Czynniki konkurencyjności subregionu | Inżynieria zarządzania
Olejniczak Karolina
Łuczka Teresa
Olejniczak.jpg
ISBN 978-83-7775-556-3
Rok wydania: 2019
Status: nowość
Stron: 216
Zarządzanie sytuacją kryzysową w małych i średnich przedsiębiorstwach. Diagnoza i procedury | Inżynieria zarządzania
Dębicka Anna
Łuczka Teresa
dębicka,łuczka.jpg
ISBN 978-83-7775-528-0
Rok wydania: 2019
Status: dostępna
Stron: 150
Ergonomic engineering of technological devices | Inżynieria zarządzania
Sławińska Małgorzata
sławińska.jpg
ISBN 978-83-7775-537-2
Rok wydania: 2019
Status: dostępna
Stron: 124
Konflikty w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi | Inżynieria zarządzania
Więcek - Janka Ewa
ewa więcek.jpg
ISBN 978-83-7775-546-4
Rok wydania: 2019
Status: dostępna
Stron: 234
Projektowanie ergonomiczne wobec dynamiki deficytu zasobów ludzkich | Inżynieria zarządzania
Butlewski Marcin
Butlewski-okładka.png
ISBN 978-83-7775-506-8
Rok wydania: 2018
Status: dostępna
Stron: 256
Optymalizacja wartości sprzedaży i jej ryzyka a różnorodność produktowa portfela przedsiębiorstwa | Inżynieria zarządzania
Brzęczek Tomasz
Brzęczek-okładka.jpg
ISBN 978-83-7775-515-0
Rok wydania: 2018
Status: dostępna
Stron: 204
Ergonomia-ocena stanowisk pracy | Inżynieria zarządzania
Wojsznis Małgorzata
wojsznis.jpg
ISBN 978-83-7775-504-4
Rok wydania: 2018
Status: dostępna
Stron: 148
Podejście proeksploatacyjne w procesach powstawania pojazdów transportu publicznego | Inżynieria zarządzania
Kałkowska Joanna
kalkowska-podejscie.jpg
978-83-7775-494-8
Rok wydania: 2018
Status: dostępna
Stron: 158
Innowacyjność i innowacje. Podstawy, uwarunkowania i rozwijanie | Inżynieria zarządzania
Kłos Zbigniew
klos-innowacyjnosc.jpg
ISBN 978-83-7775-476-4
Rok wydania: 2017
Status: dostępna
Stron: 252
Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia i ochrona własności intelektualnej | Inżynieria zarządzania
Tytyk Edwin
Clipboard01.jpg
ISBN 978-83-7775-468-9
Rok wydania: 2017
Status: dostępna
Stron: 152